Oznakowania schodów

Ściga mnie PIP – co mam zrobić ?   pas ostrzegawczy ….

Oznakować miejsca niebezpieczne !

Żółte pasy ostrzegawcze:
- antypoślizgowe – wykonane z polimerów z nasypem korundowym o granulacji 24 – 60.
- malowane żółtą farbą – trudnościeralną – pasy o szer. od 8,00 do 10,00 cm

Zastosowanie:

  • obrzeża kanałów roboczych
  • obrzeża zwyżek – podnośników
  • oznakowanie schodów, pochylni
  • w miejscach o ograniczonej widoczności
    - schody ruchome
    - windy

Oznakowania szczególnie wymagane przez PIP i SANEPID w placówkach oświatowych: szkoły, przedszkola, uczelnie jak również w urzędach, zakładach pracy. Zgodne z przepisami BHP Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.

Usługi w zakresie oznakowań na zewnątrz wykonujemu w temperaturze otoczenia min. + 10 st. C